Cetăţene Klaus Werner IOHANIS!

Te rog să mă contrazici, dacă germanii minoritari din România mai păstrează respectul pentru adevăr, că acest apelativ nu este de inspiraţie comunistă!
Apoi, oferă-mi cel puţin un motiv pentru care să renunţ a te considera un produs (politic) expirat al doctrinei comunistoide!
În al 3-lea rând fii amabil şi exprimă-ţi poziţia faţă de următoarele 9 chestiuni de mai jos dar, dacă esti incapabil ca urmare lipsei de autoritate ştiinţifică căci, istoria naţională este o ştiinţă, te întreb, în calitatea dumitale de preşedinte al republicii, vrei să mediezi între societatea română şi Academia României pentru aflarea adevărului cu privire la cele 9 chestiuni de mai jos?
Vreau, alături de toţi românii aflarea adevărului despre:
– cauzele care au dus la apariţia Mişcării Legionare în România şi despre rolul jucat de această mişcare în istoria României;
– lupta dusă de Mişcarea Legionară împotriva oligarhiei evreieşti din România interbelică;
– lovitura de stat din 23 august 1944 şi despre consecinţele acesteia asupra istoriei poporului român;
– rolul jucat de cominterniştii evrei în instaurarea regimului comunist în România;
– rolul jucat de cominterniştii evrei în genocidul antiromânesc săvârşit de statul comunist;
– comportamentul poporului şi statului român, condus de Ion Antonescu, faţă de evrei, în timpul celui de al doilea război mondial;
– rolul transnaţionalilor evrei în lovitura de stat din 22 decembrie 1989 şi despre consecinţele acesteia asupra istoriei poporului român;
– rolul jucat de transnaţionalii evrei în instaurarea regimului cleptocratic postcomunist;
– rolul jucat de transnaţionalii evrei în genocidul antiromânesc săvârşit de statul cleptocratic postcomunist.

Mircea ŞERBAN, jurnalist
Buciumi, Maramureş 22 august 2015